Заштита географског порекла сувих шљива из Подгорине

Сектор за аграрну политику Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије подржао је заједничку инцијативу локалне самоуправе Осечине и већег броја овдашњих произвођача и прерађивача шљива да се наставе и до краја доводу сви потребни послови око обезбеђења заштите географског порекла за суве шљиве из овог краја, које су у пословном свету и међу купцима већ познате по свом изузетном квалитету, специфичној ароми и непоновљивом укусу.

Тим поводом у Осечини су боравили представници овог Министарства Бранислав Ракетић, председник, и Снежана Кумбарић, члан радне групе за квалитет хране, који су том приликом охрабрили своје домаћине да истрају у својој намери.

– Потребно је да произвођачи из ове средине ураде спецификацију производње и да сами у томе виде и пронађу свој интерес. Свако ко се бави производњом и сушењем шљива мора да буде овлашћени произвођач, што му омогућава да користи назив, али га и обавезује да поштује сва прописана и договорена правила која ће обезбедити висок и уједначан квалитет тржишног производа– рекао је Ракетић. Он је посебно нагласио да је Осечина путем претходних осам сајмова шљива већ доста урадила на афирмацији својих брендова, али и да је дошло време да се учини корак више, односно заштити географско порекло.

По речима Милана Симића, заменика председника Општине, општинска Стратегија развоја Осечине предвиђа да ова заједница до 2020. године има развијену пољопривредну производњу, добро организован откуп, удружене пољопривредне произвођаче и брендиране производе са заштићеним географским пореклом, од којих су на првом месту управо – суве шљиве.

– Пред свима нама је одговоран и ни мало лак задатак да након формирања радне групе, приступимо изради елабората и дефинисања стандарда. Убеђан сам да би заштитом географског порекла за суве шљиве из Подгорине, по којима смо одавно надалеко препознатљиви, овај наш производ могао да рачуна на много више купаца, али и на бољу цену на тржишту – сматра Симић.

 

Фотографија: Бранислав Ракетић и Снежана Кумбарић (фото: Д. Савић)

 

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА