Prijava za ocenjivanje rakija

ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  ПРОИЗВОДА

ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА

Организациони одбор Сајма донео је одлуку да се традиција настави, и да се на пригодан начин очува од заборава оно по чему је наша мала варош препознатљива.

С тога вас, драги наши пријатељи позивамо да и ове године узмете учешће у такмичарском делу оцењивање квалитета јаких алкохолних пића, који ће се обавити 04. – 05. августа 2021. године.

Рок за пријављивање је 01. августа 2021. године. Попуњен пријавни лист се шаље поштом на адресу ТО „ПОДГОРИНА“  или факсом на број 014/452-311.

           Узорци се достављају најкасније до 01. августа 2021. године, обавезно је слати 2 (две) флаше по узорку (обавезно стаклена амбалажа), запремине од 0,5; 0,75 или 1 литара.

            Комисија за оцењивање квалитета на челу са професором Нинославом Никићевићем радиће према „Основном правилнику оцењивања квалитета и услуга“ и „Правилнику о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића“ Сајма шљива у Осечини.

           Потписивањем ове пријаве учесник оцењивања гарантује за истинитост података датих у пријави.

          Освајањем признања на оцењивању квалитета производа, учесник оцењивања стиче право на коришћење сајамског знака у медијској промоцији производа и предузећа на тржишту према важећим прописима.

         Резултати оцењивања квалитета производа биће објављени на сајту Сајма шљива у Осечини www.sajamsljiva.rs где ће се налазити и правилници и пријаве за оцењивање квалитета производа.

       Откуп документације за пријављивање узорака износи 1000,00 динара по узорку.

За потребе оцењивања произвођачи достављају 2 (две) флаше по узорку, запремине од 0,5; 0,75; односно,1 литар ЈАП-а. ОБАВЕЗНО СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА.

Узорци ЈАП-а који се достављају на оцењивање морају бити уписани у пријаву са следећим подацима:

  1. Назив произвођача
  2. Врста  и назив пића
  3. Година производње  и садржај алкохола
  4. Учесник мора поседовати минимум 50л ЈАП-а како би узорак могао доставити на оцењивање

Уз пријаву за сваки узорак МОРАЈУ бити приложене потврде:

  1. ЗА ПРАВНА ЛИЦА ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ АПР-а И УВЕРЕЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ О ХЕМИЈСКОЈ АНАЛИЗИ  ПРЕДМЕТНОГ ПИЋА
  2. ДОКАЗ О УПЛАТИ

Попуњену пријаву доставити на адресу Туристичке организације „ПОДГОРИНА“

                      14253 Осечина,  Карађорђева 60,  e-mail:  topodgorina@gmail.com

Особе за контакт:

Биљана Мићић – орг.- 064/813-6900

Душан Вучићевић – орг.- 064/813-6915

Директор ТО „Подгорина“ Драган Поповић 065/2252765

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА