ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА 2020

САЈАМ ШЉИВА -ОСЕЧИНА

Туристичка организација „Подгорина“ Осечина
ПИБ: 104030322 МАТИЧНИ БРОЈ: 17634364

РАЧУН: 840 – 742351843 – 94
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97-64076
ШИФРА ПЛАЋАЊА 253

ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА
ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА

Због тренутне актуелне пандемије COVID 19 и мера које је прописала Влада Републике Србије, 15. по реду Сајам шљива у Осечини се неће одржати. Организациони одбор Сајма донео је одлуку да се традиција настави, и да се на пригодан начин очува од заборава оно по чему је наша мала варош препознатљива.
С тога вас, драги наши пријатељи позивамо да и ове године узмете учешће у такмичарском делу оцењивање квалитета јаких алкохолних пића, који ће се обавити 24. – 25. септембра 2020. године.
Рок за пријављивање је 21. септембра 2020. године. Попуњен пријавни лист се шаље поштом на адресу ТО „ПОДГОРИНА“ или факсом на број 014/452-311.
Узорци се достављају најкасније до 21. септембра 2020. године, обавезно је слати 2 (две) флаше по узорку (обавезно стаклена амбалажа), запремине од 0,5; 0,75 или 1 литара.
Комисија за оцењивање квалитета на челу са професором Нинославом Никићевићем радиће према „Основном правилнику оцењивања квалитета и услуга“ и „Правилнику о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића“ Сајма шљива у Осечини.
Потписивањем ове пријаве учесник оцењивања гарантује за истинитост података датих у пријави.
Освајањем признања на оцењивању квалитета производа, учесник оцењивања стиче право на коришћење сајамског знака у медијској промоцији производа и предузећа на тржишту према важећим прописима.
Резултати оцењивања квалитета производа биће објављени на сајту Сајма шљива у Осечини www.sajamsljiva.rs где ће се налазити и правилници и пријаве за оцењивање квалитета производа.

Откуп документације за пријављивање узорака износи 1000,00 динара по узорку.
За потребе оцењивања произвођачи достављају 2 (две) флаше по узорку, запремине од 0,5; 0,75; односно,1 литар ЈАП-а. ОБАВЕЗНО СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА.
Узорци ЈАП-а који се достављају на оцењивање морају бити уписани у пријаву са следећим подацима:
1. Назив произвођача
2. Врста и назив пића
3. Година производње и садржај алкохола
4. Учесник мора поседовати минимум 50л ЈАП-а како би узорак могао доставити на оцењивање

Уз пријаву за сваки узорак МОРАЈУ бити приложене потврде:

1. ЗА ПРАВНА ЛИЦА ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ АПР-а И УВЕРЕЊЕ ОВЛАШЋЕНЕ УСТАНОВЕ О ХЕМИЈСКОЈ АНАЛИЗИ ПРЕДМЕТНОГ ПИЋА
2. ДОКАЗ О УПЛАТИ

Попуњену пријаву доставити на адресу Туристичке организације „ПОДГОРИНА“
14253 Осечина, Карађорђева 60, e-mail: topodgorina@gmail.com

Особе за контакт:

Биљана Мићић- орг.- 064/813-6900
Жељко Андрић- орг.- 064/813-6884
Директор ТО „Подгорина“ Драган Поповић 065/2252765

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА