ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2019. године

Комисија за оцењивање јаких алкохолних пића радила је 07. и 08. августа 2019. године на Сајму шљива у Осечини, у следећем саставу:

Председник:

Проф. Др Нинослав Никићевић (Пољопривредни факултет у Земуну)

Чланови:

Др Веле Тешовић  (Технолошки факултет, Београд)

Дипл. инж Љубиша Станковић (Пољопривредни факултет у Земуну)

Секретар:

Дипл. инж Биљана Мићић (Општинска управа Осечина)

На основу прегледаних и оцењених 192 узорака јаких алкохолних пића, пријављених од 81 учесника, комисија је доделила: великих златних медаља 32, златних 53, сребрних 80 и 23 бронзаних медаља.

На основу Правилника Сајма шљива у Осечини, о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића, комисија предлаже доделу следећих медаља:

РБ ПРОИЗВОЂАЧ НАЗИВ РОБЕ ГОДИНА ЈАЧИНА (%) ПОЕНИ МЕДАЉЕ
1/1 ГОРАН РАДОВАНОВИЋ ВИЉАМОВКА 2017 45 18.05 ЗМ
2/1 ЗОРАН ГЛАДОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.55 СМ
3/1 ЛАЗИЋ МИЛОЈКО ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА ШЉИВА 2012 45 18.33 ЗМ
3/2 ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА ШЉИВА 2014 45 18.23 ЗМ
3/3 ПРЕПЕЧЕНИЦА-КРУШКА ВИЉАМОВКА 2017 42 17.50 СМ
3/4 ПРЕПЕЧЕНИЦА-ЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА 2010 45 15.50 БМ
3/5 ПРЕПЕЧЕНИЦА-КРУШКА ТАКУША 2015 42 18.02 ЗМ
3/6 КЛЕКОВАЧА 2017 44 14.50 БМ
3/7 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА 2012 44 18.30 ЗМ
3/8 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ВАЉЕВКА 2003 44 18.62 ВЗМ
3/9 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ЧАЧАНКА 2009 44 18.16 ЗМ
3/10 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ПОЖЕГАЧА 1997 47 17.23 СМ
3/11 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ВАЉЕВКА 1991 43 18.33 ЗМ
3/12 ШЉИВОВА ПРЕПЕЧЕНИЦА ЧАЧ. ЛЕПОТИЦА 2011 44 18.70 ВЗМ
3/13 ЧАЧАНСКА ЛЕПОТИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2009 44 18.30 ЗМ
3/14 ШЉИВА ПРЕП.СА МАЛВОМ 2015 44 15.63 БМ
3/15 МЕДОВАЧА 2015 17.20 СМ
3/16 ЛОЗОВАЧА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2016 45 17.30 СМ
4/1 МИЛОРАД МАРКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2002 45 18.70 ВЗМ
5/1 ГОРАН СИМИЋ ВИЉАМОВКА 2016 45 17.63 СМ
5/2 СУВА ШЉИВА 2015 45 17.53 СМ
5/3 ДОМАЋА ШЉИВОВИЦА 2015 45 18.33 ЗМ
5/4 КУПИНА 2015 45 16.90 СМ
5/5 КАЈСИЈА 2016 45 17.15 СМ
5/6 ЛОЗОВАЧА 2012 45 17.08 СМ
5/7 ДОМАЋА ШЉИВОВИЦА 1997 45 16.63 СМ
6/1 ВЛАДИМИР КАРОЛИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 16.40 СМ
7/1 БОЈАНА БЕЉИЋ Ракија од суве шљиве без коштице 2018 45 15.56 БМ
7/2 Ракија од свеже шљиве 2017 45 16.83 СМ
8/1 ВОЈИМИР АНДРИЋ РАКИЈА ПЕЧЕНА ОД ШЉИВЕ МИЛИНКУШЕ 2018 45 13.93 НМ
9/1 БРАНКО ИВАНОВИЋ КРУШКА 2016 45 17.06 СМ
9/2 ШЉИВОВИЦА 2018 45 16.38 СМ
10/1 ЕМИЛ ВАСИЋ ВИЉАМОВКА-РАКИЈА ОД КРУШКЕ 2018 42 18.02 ЗМ
10/2 ЈАБУКА-РАКИЈА ОД СТАРИХ СОРТИ 2013 42 18.63 ВЗМ
11/1 МИЛОШ БОЈОВИЋ,ЧАЧАК ШЉИВОВИЦА 2002 53 18.20 ЗМ
12/1 ЗОРАН ПЕШИЋ, СЈЕНИЦА ШЉИВОВИЦА 2018 43 18.03 ЗМ
12/2 ДУЊА 2018 40 18.52 ВЗМ
12/3 ДИВЉА КРУШКА 2018 40 17.73 СМ
13/1 СТЕФАН БЕЉИЋ, НОВИ ПАЗАР ШЉИВОВИЦА 2018 45 15.33 БМ
13/2 ШЉИВОВИЦА БЕЗ КОШТИЦА 2018 45 16.66 СМ
14/1 РАДЕ МАНОЈЛОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 16.23 СМ
15/1 ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЋ,ЈАГЊИЛО Милојева ракија лозовача 2018 45 18.88 ВЗМ
16/1 СРБИСЛАВ СИМИЋ ШЉИВОВИЦА 2018 45 17.28 СМ
17/1 ЖЕЉКО ЛАЗИЋ, СТАРИ ЛЕЦ РАКИЈА ОД ЈАБУКЕ 2018 40 18.23 ЗМ
17/2 РАКИЈА ШЉИВОВИЦА 2017 43 14.70 БМ
17/3 РАКИЈА ШЉИВОВИЦА 2016 45 16.81 СМ
18/1 ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Ракија од суве шљиве 2014 50 12.46 НМ
19/1 АНДРИЈА КОРИЋАНАЦ, ЛАЂЕВЦИ РАКИЈА ОД ШЉИВЕ 1979 45 14.56 БМ
19/2 РАКИЈА ОД КАЈСИЈЕ 2015 42 16.83 СМ
19/3 РАКИЈА ОД ДУЊЕ 2017 42 18.10 ЗМ
20/1 САША МИЛЕТИЋ,УБ ШЉИВОВИЦА 2018 50 16.03 СМ
21/1 ПРОИЗВОДНА РАДЊА НЕВЕНА НОВАКОВИЋ, В.ПЛАНА РАКИЈА ОД МЕДА 2017 40 18.73 ВЗМ
22/1 МИРОСЛАВ РАДОВИЋ,ОБРЕНОВАЦ РАКИЈА ЈАБУКОВАЧА 2018 46 16.16 СМ
23/1 ЗЛАТОМИР МИЛОВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2010 46 15.06 БМ
24/1 МЛАДЕН ЈОВАШЕВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 44 17.73 СМ
25/1 МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАКИЈА ОД ШЉИВЕ 2003 52 18.11 ЗМ
25/2 РАКИЈА ОД ДУЊЕ 2017 48 16.93 СМ
26/1 ЖИВОТА ЕРИЋ, Г.ЦРНЉЕВО ШЉИВОВИЦА 2010 45 14.63 БМ
27/1 МАЛА ПЕЦАРА АНГЕЛУС        МЛАДЕН АНГЕЛУС ШЕФТЕЛИЈА 2018 40 17.60 СМ
27/2 ТРЊИНА 2018 40 18,23 ЗМ
27/3 ГЛОГОВА 2017 40 18.33 ЗМ
27/4 ТРАВАРИЦА 2014 42 18,53 ВЗМ
28/1 ДАНИЈЕЛА ЗЛОКОЛИЦА,ЖАБАЉ ВИЉАМОВКА 2018 41 18.51 ВЗМ
29/1 МИЛАН САМАРЏИЈА, СРЕМЧИЦА ШЉИВОВИЦА 2018 47 17.03 СМ
30/1 ГОЈАК ШЕКИБ,БРОДАРЕВО ШЉИВА 2016 43 18.01 ЗМ
30/2 ЈАБУКА 2016 40 18.26 ЗМ
31/1 МИЛАДИН МИЛОВАНОВИЋ ШЉИВА 2017 45 15.21 БМ
31/2 ЈАБУКА КАЛВАДОС 2015 40 18.28 ЗМ
32/1 СРЕЋКО ЈЕРЕМИЋ, СЕЛО РАТКОВАЦ ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2009 45 18.26 ЗМ
32/2 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2017 45 15.43 БМ
32/3 РАКИЈА ОД ДУЊЕ 2018 43-44 17.82 СМ
33/1 МИЛОШ ЂОКИЋ ШЉИВОВИЦА 2015 45 17.16 СМ
34/1 ДРАГАН ЈОВИЧИЋ РАКИЈА ОД КУПИНЕ 2015 45 17.20 СМ
34/2 ЛОЗА 2014 45 16.57 СМ
34/3 СОКОЛКА ШЉИВОВИЦА 2000 45 15.11 БМ
35/1 МИЛОВАН ТОПАЛОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.15 СМ
36/1 ЖИВКО ВАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2014 45 17.33 СМ
37/1 ДУШАН ПЕТРОВИЋ ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2014 45 17.33 СМ
38/1 МИЛОРАД КАТАНИЋ,АРАНЂЕЛОВАЦ РАКИЈА ШЉИВОВИЦА-Ч.ЛЕПОТИЦА 2009 45 18.26 ЗМ
38/2 РАКИЈА ШЉИВОВИЦА-Ч.ЛЕПОТИЦА 2002 45 18.16 ЗМ
39/1 ДАЛИБОР ТОМИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 16.50 СМ
40/1 МИРЈАНА БАЈИЋ, ЗРЕЊАНИН ДУЊЕВАЧА 2018 43 16.03 СМ
40/2 ЈАБУКОВАЧА 2018 45 18.21 ЗМ
40/3 ЛОЗОВАЧА 2018 45 18.53 ВЗМ
40/4 ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.16 СМ
41/1 ЈОВАНА НОВАКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 1997 45 18.63 ВЗМ
42/1 ПГ МИЛЕ ТИЦА ШЉИВОВИЦА 2004 45 18.20 ЗМ
43/1 НЕБОЈША МИЛИСАВЉЕВИЋ РАКИЈА ОД ТРШЊЕ 2011 42 18.50 ВЗМ
44/1 СЗР МИНИЋЕВА, СТАНИМИР МИНИЋ ШЉИВОВИЦА 1995 45 18.71 ВЗМ
45/1 ГОРДАНА МИЛАНОВИЋ ЈАБУКОВАЧА 2018 42 17.33 СМ
45/2 ДУЊЕВАЧА 2018 42 18.20 ЗМ
45/3 КАЈСИЈЕВАЧА 2018 40 18.78 ВЗМ
45/4 ВИЉАМОВКА 2018 40 18.23 ЗМ
45/5 ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА 2016 42 17.70 СМ
46/1 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2015 45 14.68 БМ
46/2 ЈАБУКОВАЧА 2017 45 13.73 НМ
46/3 КРУШКОВАЧА 2016 45 17.10 СМ
46/4 ДУЊЕВАЧА 2018 45 13.70 НМ
47/1 НИКОЛА МАРКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2014 45 18.20 ЗМ
47/2 ВИЉАМОВКА 2018 45 17.46 СМ
47/3 ДУЊЕВАЧА 2018 45 16.26 СМ
48/1 ПГ МИРОСЛАВ КРСТИВОЈЕВИЋ ШЉИВОВИЦА-ПРЕПЕЧЕНИЦА-ЧАЧАНКА 2018 46 15.50 БМ
49/1 НАДА КНЕЖЕВИЋ,ВРШАЦ ВОЋНА РАКИЈА ЈАБУКА-ДУЊА 2014 43 18.03 ЗМ
49/2 ШЉИВОВИЦ 2014 44 17.40 СМ
50/1 ВЛАДИЦА СТЕВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 44 16.20 СМ
51/1 МИЛЕ РАДОЈЧИЋ, СУРДУЛИЦА ВИЉАМОВКА 2017 43 18.16 ЗМ
51/2 ШЉИВОВИЦА 2017 44 16.83 СМ
52/1 ДРАГАН ТОДОРОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2010 45 17.43 СМ
52/2 ШЉИВОВИЦА 2018 50 17.75 СМ
52/3 ШЉИВОВИЦА 2017 48 16.83 СМ
53/1 ЗОРАН МИЈИЋ, КРПАЊ КРУШКА ТАКУША 2018 44 18.08 ЗМ
53/2 ЛИКЕР ОД МАЛИНА 2018 34,50 14,03 БМ
53/3 МЕДОВАЧА СА ПРОПОЛИСОМ 2018 35 14,85 БМ
53/4 ОРАХОВАЧА СА ВАНИЛОМ 2018 34 18,20 ЗМ
54/1 ОЗРЕН ПАЈИЋ, ЛОЗНИЦА ЏАНАРИКА 2016 45 14,45 БМ
55/1 ДРАГАН ПЕТРОВИЋ,В.ПЛАНА ЛОЗОВАЧА 2018 45 15.70 БМ
56/1 ДУШАН МАРЈАНОВИЋ,ЛЕШНИЦА` ТРАВАРИЦА-СПЕЦ.РАКИЈА ОД ШЉИВА 2018 47,50 16,37 СМ
56/2 ШЉИВОВИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2018 47.5 16.30 СМ
57/1 ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ ШЉИВОВИЦА МОРАВКА 2017 44 16.40 СМ
57/2 ВИЉАМОВКА 2017 42 18.25 ЗМ
57/3 ЈАБУКОВАЧА 2017 42 18.13 ЗМ
58/1 ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 42 18.10 ЗМ
59/1 АНТОН ТОДОРОВ, БУГАРСКА ЛОЗОВАЧА 2017 46 18.10 ЗМ
60/1 СТОЈАН ТАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2013 42 18.08 ЗМ
60/2 ВИЉАМОВКА 2017 42 18.71 ВЗМ
60/3 ЛОЗОВАЧА 2013 48 18.67 ВЗМ
60/4 ШЉИВОВИЦА РАНА 2015 43 18.35 ЗМ
60/5 ДУЊЕВАЧА 2010 43 19.05 ВЗМ
60/6 ШЉИВОВИЦА РАНКА 2013 43 18.13 ЗМ
61/1 ИЛИЈА РУДИЋ, БОРЧА ШЉИВОВИЦА 2000 43 18.65 ВЗМ
61/2 ДУЊЕВАЧА 2014 43 18.87 ВЗМ
61/3 ДУЊЕВАЧА 2018 43 18.20 ЗМ
61/4 КАЈСИЈЕВАЧА 2012 43 18.21 ЗМ
62/1 МАТИЈА КОВАЧ ДУЊЕВАЧА 2018 46 18.16 ЗМ
63/1 РАДЕ МИЋИЋ ШЉИВОВИЦА 2017 45 17.16 СМ
64/1 БОБАН АЋИМОВИЋ СЕЛЕКЦИОНИСАНА ПОЖЕГАЧА 2017 45 17.56 СМ
65/1 ГОРАН НЕСТОРОВИЋ, ПРИЈЕПОЉЕ ШЉИВОВИЦА 2016 45 16.81 СМ
66/1 ЗОРАН РАДИВОЈЕВИЋ, КРУПАЊ ШЉИВОВИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2018 45 17.33 СМ
67/1 БОЖО МАЉКОВИЋ, РУШАЊ ЈАБУКОВАЧА 2018 45 14.33 БМ
67/2 ШЉИВОВИЦА 2018 45 15.80 БМ
67/3 ВИЉАМОВКА 2016 45 17.56 СМ
68/1 СЛАВКО ЖИВОНОВИЋ ШЉИВОВИЦА ПОЖЕГАЧА 1994 45 18.36 ЗМ
69/1 ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2000 45 18.11 ЗМ
70/1 СЛОБОДАН ТАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2011 44 18.50 ВЗМ
71/1 ДРАГАН ПОПОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2009 45 15.68 БМ
71/2 ШЉИВОВИЦА 2008 45 17.70 СМ
71/3 ШЉИВОВИЦА 2006 45 17.16 СМ
71/4 ШЉИВОВИЦА 2010 45 18.20 ЗМ
71/5 ШЉИВОВИЦА 2007 45 17.40 СМ
71/6 ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.53 СМ
71/7 ШЉИВОВИЦА 2008 45 17.50 СМ
71/8 ШЉИВОВИЦА 2010 45 16.96 СМ
71/9 ШЉИВОВИЦА 2012 45 16.75 СМ
71/10 ШЉИВОВИЦА 2013 45 16.93 СМ
71/11 ШЉИВОВИЦА 2014 45 16.15 СМ
71/12 ШЉИВОВИЦА 2015 45 17.73 СМ
71/13 ШЉИВОВИЦА 2015 45 18.11 ЗМ
71/14 ШЉИВОВИЦА 2008 45 19.00 ВЗМ
71/15 ШЉИВОВИЦА 2010 45 17.60 СМ
71/16 ШЉИВОВИЦА 2011 45 17.03 СМ
71/17 ШЉИВОВИЦА 2015 45 16.73 СМ
71/18 ШЉИВОВИЦА 2012 45 18.83 ВЗМ
71/19 ЛОЗА 2015 40 18.82 ВЗМ
71/20 ШЉИВОВИЦА 2016 47 16.50 СМ
71/21 КЛЕКОВАЧА 2017 45 17,13 СМ
71/22 ДУЊЕВАЧА 2017 45 16.40 СМ
71/23 ТРАВАРИЦА МЕЛЕМ 2016 45 17,73 СМ
71/24 ТРАВАРИЦА МЕЛЕМ 2017 45 17,87 СМ
71/25 ТРАВАРИЦА 2016 45 17,53 СМ
71/26 ТРАВАРИЦА 2015 45 18,23 ЗМ
71/27 ШЉИВОВИЦА КАПЉИЦА 2014 45 17.56 СМ
71/28 ДУЊЕВАЧА 2013 45 17.53 СМ
71/29 ПЕЛИНКОВАЦ 2018 28 18,23 ЗМ
72/1 ДРАГИ ИВАНОВИЋ ШЉИВОВИЦА ПОЖЕГАЧА 1996 43 19.36 ВЗМ
73/1 БРАЋА ТОМАШЕВИЋ ДОО ШЉИВОВИЦА 2010 43 18.85 ВЗМ
73/2 РАКИЈА ОД ЈАБУКЕ 2012 40 19.00 ВЗМ
74/1 ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ, ЈАГОДИНА КАЈСИЈЕВАЧА 2017 41 17.50 СМ
74/2 ВИШЊЕВАЧА 2016 41 18.23 ЗМ
74/3 БРЕСКОВАЧА 2018 45 14.66 БМ
75/1 СТАНИМИР ВАСИЋ ШЉИВОВИЦА 2015 45 17.86 СМ
76/1 СЛОБОДАН СЕНИЋ ДУЊЕВАЧА 2018 40 18.63 ВЗМ
76/2 ШЉИВОВИЦА 1999 42 18.80 ВЗМ
76/3 ДУЊЕВАЧА 2018 40 19.20 ВЗМ
77/1 АЛЕКСАНДАР ДАМЊАНОВИЋ, УБ ДУЊЕВАЧА 2018 42 18.27 ЗМ
77/2 ДУЊЕВАЧА 2017 42 18.22 ЗМ
78/1 АДАМ РАДОСАВЉЕВИЋ, МРЧИЋ ШЉИВОВИЦА ПРЕПЕЧЕНИЦА 2018 46 14.36 БМ
79/1 СРДАН ТОДОРОВИЋ, МОЈКОВИЋ ШЉИВОВИЦА 2012 45 18.58 ВЗМ
80/1 ЈУГОСЛАВ ТМУШИЋ РАКИЈА ОД ДИВЉЕ КРУШКЕ 2016 43 17.70 СМ
81/1 МИЛУТИН КРСТАЈИЋ ВИЉАМОВКА 40 18.21 ЗМ
81/2 КАЈСИЈА 40 18.58 ВЗМ
81/3 ДУЊЕВАЧА 40 18.53 ВЗМ
81/4 ШЉИВОВИЦА 45 18.22 ЗМ

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА