Оцењивање јаких алкохолних пића 2016

Рок за пријављивање је 03. август 2016. године. Попуњен пријавни лист се шаље поштом на адресу ТО „ПОДГОРИНА“  или факсом на број 014/452-311.

Узорци се достављају најкасније до 05. августа 2016. године.

Комисија за оцењивање квалитета радиће према „Основном правилнику оцењивања квалитета и услуга“ и „Правилнику о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића“ Сајма шљива у Осечини.

Потписивањем ове пријаве учесник оцењивања гарантује за истинитост података датих у пријави.

Освајањем признања на оцењивању квалитета производа, учесник оцењивања стиче право на коришћење сајамског знака у медијској промоцији производа и предузећа на тржишту према важећим прописима.

Резултати оцењивања квалитета производа биће објављени на сајту Сајма шљива у Осечини www.sajamsljiva.rs где ће се налазити и правилници и пријаве за оцењивање квалитета производа.

Откуп документације за пријављивање узорака износи 1000,00 динара по узорку.

Додела медаља обавља се последњег дана сајма ( недеља) 28.08.2016 године.

Попуњену пријаву доставити на адресу Туристичке организације „ПОДГОРИНА“ 14253 Осечина, Карађорђева 60, e-mail: topodgorina@gmail.com

Особе за контакт:

Никола Томић – директор Т.О.;  014/452-311, 064/6411057

Жељко Андрић- орг.- 064/813-6884

Потребна документација за пријаву:

_правилник за ЈАП_
prijava rakije 2016
virman

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА