Најбољи произвођач шљиве

Записник са састанка Комисије за избор најбољег произвођача шљиве на подручју општине Осечина за 2014. годину.
Чланови Комисије:
Перић Марко, председник;
Глигорић Сретен, члан;
Станојевић Небојша, члан.

У периоду од 05.08.2014.г. до 25.08.2014. године, Комисија је обилазила засаде већих произвођача шљива на територији општине Осечина и на основу виђеног стања, као и примене свих неопходних агротехничких и помотехничких мера током године, донела је ОДЛУКУ да се за 2014.годину награде следећи пољопривредни произвођачи:
за ТРЕЋЕ место, награда у износу од 8.000,00 динара, припала је Андрић Душану из Горњег Црниљева.
за ДРУГО место, нагрда у износу од 10.000,00 динара, припала је Јовановић Лазару из Туђина.
Најбољи произвођач шљиве за 2014. годину је Миловановић Владо из Остружња и припада му златник.
Специјална награда за допринос уређењу рада сајма шљива у Осечини, комплетно осигурање пољопривредног газдинства дародавца „Дунав осигурања“, припала је Ђурђевић Драгану из Коњица.

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА