Награде за најбоље производе од шљива за 2015. годину

Производе од шљива: пекмез, џем, слатко и шљивани колач, оцењивала је комисија у саставу:

  1. Станица Чворић – председник,
  2. Даница Вујичић – члан,
  3. Драгица Савић – члан,
  4. Надежда Миловановић – члан,
  5. Милан Николић – члан и
  6. Драган Јаковљевић – члан.

Комисија је заседала првог дана Сајма 28.08.2015. године и извршила дегустацију понуђених такмичарских производа. Констатовала је већи број узорака у односу на претходну годину и виши квалитет производа. Веома тешко је било одабрати само три производа за сваку категорију који ће се наградити, а још теже од та три који ће бити први. Због тога треба похвалити све учеснике који су учествовали у конкуренцији за награде.

У конкуренцији за најбољи пекмез учествовало је 30 такмичара, а награде су освојили:

III     награда: Бранко Ивановић   из Горњег Црниљева,

II       награда: Драган Миловановић из Горњег Црниљева и

I         награда: Ненад Вилотић из   Гуњака.

У конкуренцији за најбољи џем учествовало је 26 такмичара, а награде су освојили:

III     награда: Живота Ерић из Горњег Црниљева,

II       награда: Душан Андрић из Горњег Црниљева и

I       награда: Војислав Миловановић  из Сирдије.

У конкуренцији за најбоље слатко од шљива учествовало је 43 такмичара, а награде су освојили:

III     награда: Славка Биба Јовановић из Осечине,

II       награда: Драгутин Думановић из Села Осечине и

I         награда: Лазар Јовановић из Туђина.

У конкуренцији шљиваног колача „Шљивко“, учествовало је 25 такмичара, а награде су освојили:

III       награда: Драган Степановић из Горњег Црниљева,

II       награда: Слободан Миловановић из Горњег Црниљева и

I         награда: Златомир Миловановић   из Горњег Црниљева.

 

  • У конкуренцији за најбољи штанд пољопривредних произвођача учествовали су сви такмичари, а награду мобилни телефон освојила је Бојана Бељић из Горњег Црниљева.
  • У конкуренцији најлепши штанд излагача награду Бесплатан штанд на Сајму шљива 2016. године, освојила је фирма Podgorina fruchtdoo из Осечине.

 

 

                                                                                                          Комисија:

                                                                                                     Станица Чворић

Даница Вујичић

Драгица Савић

Надежда Миловановић

Милан Николић

Драган Јаковљевић

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА