Награде за најбоље производе од шљива за 2013.

Комисија у саставу:

1. Станица Чворић – председник,

2. Даница Вујичић – члан,

3. Драгица Савић – члан,

4. Надежда Миловановић – члан,

5. Милан Николић – члан и

6. Драган Јаковљевић – члан.

– Заседала је 30.08.2013. године и извршила дегустацију понуђених такмичарских производа.

• У конкуренцији за најбољи пекмез учествовало је 29 такмичара, а награде су освојили:

III награда: Милан Симић из Горњег Црниљева,

II награда: Милан Илић из Лопатња и

I награда: Златомир Миловановић из Горњег Црниљева.

 • У конкуренцији за најбољи џем учествовало је 32 такмичара, а награде су освојили:

III награда: Милорад Марковић из Братачића,

II награда: Дејан Томић из Туђина и

I награда: Ненад Вилотић из Гуњака.

 • У конкуренцији за најбоље слатко од шљива учествовало је 45 такмичара, а награде су освојили:

III награда: Војислав Милованопвић из Сирдије,

II награда: Удружење везиља из Осечине и

I награда: Иван Миловановић из Лопатња.

 •У конкуренцији шљиваног колача „Шљивко“, учествовало је 25 такмичара, а награде су освојили:

III награда: Томислав Јанковић из Горњег Црниљева,

II награда: Слободан Миловановић из Горњег Црниљева и

I награда: Душан Андрић из Горњег Црниљева.

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА