Извештај комисије за оцењивање ракија

Комисија за оцењивање јаких алкохолних пића на Сајму шљива у Осечини 2013 оценила је 133 пристигла узорка. У табели можете видети приказане узорке, број освојенјих поена и медаље.

Назив пића Произвођач Година Поени Медаља
1 шљивовица Вилотић Ненад 2008 17,12 Сребрна Медаља
2 шљивовица Бојчић Милисав 2012 17 Сребрна Медаља
3 шљивовица Међедовић 2011 17,15 Сребрна Медаља
4 шљивовица ББ Бајина Башта 2012 17,55 Сребрна Медаља
5 шљивовица Лaзетић Новак 2013 16,87 Сребрна Медаља
6 шљивовица Белић Јовица 2012 17,1 Сребрна Медаља
7 шљивовица Живорад Матић 2008 17,17 Сребрна Медаља
8 шљивовица Саша Станошевић 2011 17,17 Сребрна Медаља
9 шљивовица Веселиновић Милан 2005 17,47 Сребрна Медаља
10 шљивовица Симић Србислав 2005 17,19 Сребрна Медаља
11 шљивовица Чејовић Иван 2012 16,22 Сребрна Медаља
12 шљивовица Нада Кнежевић 2010 16,87 Сребрна Медаља
13 шљивовица Адам Радосављевић 2012 17,37 Сребрна Медаља
14 шљивовица Славољуб Павловић 2004 17,65 Сребрна Медаља
15 шљивовица Игор Кнежевић 2011 18,07 Златна Медаља
16 шљивовица Миленко Буразер 2006 17,73 Сребрна Медаља
17 шљивовица Славко Карановић 2012 17,62 Сребрна Медаља
18 шљивовица Љубодраг Стефановић 2010 16,72 Сребрна Медаља
19 шљивовица Драган Павловић 2001 18,17 Златна Медаља
20 шљивовица Срећковић Паун 2012 16,77 Сребрна Медаља
21 шљивовица Стевановић Владан 2012 18,26 Златна Медаља
22 шљивовица Ергарац Горан 2006 18,01 Златна Медаља
23 шљивовица Чејовић Иван 2012 16,55 Сребрна Медаља
24 шљивовица Мићић Раде 2010 17,09 Сребрна Медаља
25 шљивовица Јанковић Марко 2000 17,25 Сребрна Медаља
26 шљивовица Драган Младеновић 1992 17,59 Сребрна Медаља
27 шљивовица Јанковић Томислав 2003 17,29 Сребрна Медаља
28 шљивовица Бојичић Милорад 2010 18,11 Златна Медаља
29 шљивовица Фикрет Надаревић 2011 18,1 Златна Медаља
30 шљивовица Милан Самарџија 2012 16,64 Сребрна Медаља
31 шљивовица Драјић Милош 2008 17,72 Сребрна Медаља
32 шљивовица Споменко Савић 2007 17,67 Сребрна Медаља
33 шљивовица Јован Павловић 2006 17,52 Сребрна Медаља
34 шљивовица Илија РУдић 2003 18,26 Златна Медаља
35 шљивовица Давидовић 2012 17,64 Сребрна Медаља
36 шљивовица Бранко Јанчић 2002 18,15 Златна Медаља
37 шљивовица Давидовић 2011 17,8 Сребрна Медаља
38 шљивовица Миловановић Слободан 2002 18,04 Златна Медаља
39 шљивовица Иван Минић 2011 16,97 Сребрна Медаља
40 шљивовица Веселиновић Златко 2004 17,55 Сребрна Медаља
41 шљивовица Нешић Милан 2011 17,22 Сребрна Медаља
42 шљивовица Андрија Корићанац 2011 17,56 Сребрна Медаља
43 шљивовица Драган Лазаревић 2012 17,6 Сребрна Медаља
44 шљивовица Славко Живановић 1994 18,25 Златна Медаља
45 шљивовица Радовановић Вишеслав 2003 18,54 Златна Медаља
46 шљивовица Сремчевић Рајко 2010 18,39 Златна Медаља
47 шљивовица Илија РУдић 2000 18,55 Велика Златна Медаља
48 шљивовица Зоран Марјановић 2008 18,54 Велика Златна Медаља
49 шљивовица Ненад Вилотић 2005 17,8 Сребрна Медаља
50 шљивовица Милорад Марковић 2001 18,23 Златна Медаља
51 шљивовица Минић Станимир 2004 18,8 Велика Златна Медаља
52 шљивовица Тасић Стојан 2001 18,51 Велика Златна Медаља
53 шљивовица Тасић Стојан 2000 18,67 Велика Златна Медаља
54 шљивовица Минић Станимир 2003 18,9 ВЗМ III место
55 шљивовица Тасић Стојан 1998 17,27 Сребрна Медаља
56 шљивовица Томашевић 1994 18,96 ВЗМ II место
57 шљивовица Милорад Секулић 1993 19,2 ВЗМ Шампион
58 шљивовица Јован Пешовић 1990 18,07 Златна Медаља
59 шљивовица Томина ракија 1982 17,6 Сребрна Медаља
60 шљивовица Јовичич Драган 1963 16,87 Сребрна Медаља
61 шљивовица Веселиновић Милан 2000 16,72 Сребрна Медаља
62 шљивовица Марковић Слободан 2005 18,05 Златна Медаља
63 шљивовица Вучићевић Марко 2011 17,35 Сребрна Медаља
64 шљивовица Белић Јовица 2012а 17 Сребрна Медаља
65 Кајсијевача Томина ракија 2004 18,05 Златна Медаља II место
66 Кајсијевача Томић Душан 2013 16,9 Сребрна Медаља
67 Кајсијевача Славко Карановић 2013 15,25 Бронзана едаља
68 Кајсијевача Савиљ Брацо 2013 16,35 Сребрна Медаља
69 Кајсијевача Томашевић 2011 18,37 Златна Медаља
70 Кајсијевача Савиљ Брацо 2012 16,97 Сребрна Медаља
71 Кајсијевача Илија РУдић 2011 15,15 Бронзана едаља
72 Кајсијевача Савиљ Брацо 2011 16,95 Сребрна Медаља
73 Кајсијевача Миленко Буразер 2007 16,52 Сребрна Медаља
74 Кајсијевача Исидор Богдановић 2007 17,3 Сребрна Медаља
75 Кајсијевача Исидор Богдановић 2005 16,95 Сребрна Медаља
76 Кајсијевача Тасић Стојан 2013 14,17 Бронзана едаља
77 Јабуковача Славко Карановић 2012 18,02 Златна Медаља
78 Јабуковача Савиљ Брацо 2012 18,09 Златна Медаља
79 Јабуковача Славко Карановић 2011 18,19 Златна
80 Јабуковача Марковић Слободан 2011 18,15 Златна Медаља
81 Јабуковача Андрија Корићанац 2007 15,8 Бронзана едаља
82 Јабуковача Нада Кнежевић 15,37 Бронзана едаља
83 Јабуковача Мирчетић Драган 2011 17,02 Сребрна Медаља
85 Јабуковача Томашевић 2012 18,65 ВЗМ
86 Јабуковача Радовановић 2003 18,2 Златна
87 Крушка Илија РУдић 2009 17,6 Сребрна Медаља
88 Крушка Живорад Матић 2010 17,1 Сребрна Медаља
89 Крушка Јован Пешовић 2007 16,96 Сребрна Медаља
90 Крушка Симић Србислав 2006 15,79 Бронзана едаља
91 Крушка Радовановић 2003 15,46 Бронзана едаља
92 Виљамовка Томина ракија 2004 17,3 Сребрна Медаља
93 Виљамовка Марић Владимир 2012 16,45 Сребрна Медаља
94 Виљамовка Савиљ Брацо 2012 16,97 Сребрна Медаља
95 Виљамовка Славко Карановић 2012 18,04 Златна Медаља
96 Виљамовка Минић Станимир 2009 17,75 Сребрна Медаља
97 Виљамовка ББ Клековача доо 2012 17,7 Сребрна Медаља
98 Виљамовка Исидор Богдановић 2008 17,66 Сребрна Медаља
99 Виљамовка Исидор Богдановић 2007 17,3 Сребрна Медаља
100 Виљамовка Исидор Богдановић 2005 17,39 Сребрна Медаља
101 Дуњевача Марић Војимир 2012 18,24 Златна Медаља
102 Дуњевача Славко Карановић 2011 17,22 Сребрна Медаља
103 Дуњевача Томашевић 2012 18,52 Велика Златна Медаља
104 Дуњевача Јован Пешовић 2005 15,81 Бронзана едаља
105 Дуњевача Савиљ Брацо 2012 16,17 Сребрна Медаља
106 Дуњевача ББ Клековача доо 2012 18,26 Златна Медаља
110 Дуњевача Тасић Стојан 2012 17,05 Сребрна Медаља
111 Лоза Паун Срећковић 2012 18,1 Златна Медаља
112 Комовица Светозар Караџин 2012 18,12 Златна Медаља
113 Комовица Паун Срећковић 2012 17,77 Сребрна Медаља
114 Купинова Томина ракија 2003 17,17 Сребрна Медаља
115 Купинова Зоран Радивољевић 2007 18,15 Златна Медаља
116 Купинова Живорад Марић 2008 18,05 Златна Медаља
117 Малина Томашевић 2011 18,67 Велика Златна Медаља
118 Дрења Славко Карановић 2011 17,12 Сребрна Медаља
119 Линцура Славко Карановић 2011 17,22 Сребрна Медаља
120 Траварица Славко Карановић 2011 18,14 Златна Медаља III место
121 Траварица Славко Карановић 2012 18,07 Златна Медаља
122 Траварица Драган Поповић 2013 18,19 Златна Медаља II место
123 Траварица Драган Поповић 2013 18,03 Златна Медаља
124 Медовача Никола Марковић 2012 17,5 Сребрна Медаља
125 Медовача Томашевић 2012 18,10 Златна Медаља
126 Медовача Стевановић Владан 2013 15,47 Бронзана едаља
127 Зова Славко Карановић 2012 17,57 Сребрна Медаља
128 Клека Белић Јовица 2012 17,6 Сребрна Медаља
129 Клековача Славко Карановић 2011 17,22 Сребрна Медаља
130 Клековача ББ.КЛЕКОВАЧА 2012 18,09 Златна Медаља
131 Клековача специјал ББ.КЛЕКОВАЧА 2012 18,55 Велика Златна Медаља ШАМПИОН
132 Клековача Драган Поповић 2012 17,15 Сребрна Медаља
133 Клековача са медом Стевановић Владан 2013 17,4 Сребрна Медаља

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА