Избор најбољег произвођача шљиве на подручју општине Осечина за 2015. годину

Са састанка Комисије за избор најбољег произвођача шљиве на подручју општине Осечина за 2015. годину.

Чланови Комисије:

  1. Перић Марко – председник;
  2. Глигорић Сретен – члан;
  3. Станојевић Небојша – члан.

У периоду од 27.07.2015.г. до 21.08.2015. године, Комисија је обилазила засаде већих произвођача шљива на територији општине Осечина и на основу виђеног стања, као и примене свих неопходних агротехничких и помотехничких мера током године, донела јеОДЛУКУ да се за 2015.годину награде следећи пољопривредни произвођачи:

  1. ЗАТРЕЋЕ место награда у износу од 000,00 динара, припала је Дамњановић Радовану из Лопатња и Ивановић Бранку из Горњег Црниљева.
  2. За ДРУГО место награда у износу од 000,00 динара, припала јеМирић Радиши из Лопатња и Павловић Живојину из Сирдије.

Најбољи произвођач шљиве за 2015. годину је Вилотић Јован из Драгијевице и припада му златник.

Специјална награда за допринос уређењу рада Сајма шљива у Осечини, комплетно осигурање пољопривредног газдинства дародавца „Дунав осигурања“, припала је Радовановић Горану из Горњег Црниљева.

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА