tesmanov-konak

Излет „ТЕШМАНОВ КОНАК“

У недељу 01.09.2013. године последњег дана сајма организује се излет „Тешманов конак“, комбинација панорамског разгледања Осечине и њене околине туристичким минибусевима и oldtimer аутобусом „Првим српским аутобусом“ из 1939. године. И лагане шетље кроз село Бастав до Тешмановог конака, који представља комплекс аутентичних зграда из прве половине 19. века, очуваних и у употреби и данас, а које су под заштитом као културно добро од велике важности и представљају не само спеменик градитељства и начина живота једног доба него и споменик стварања модерне српске државе.

Излет обухвата превоз туристичким минибусевима и oldtimer аутобусом „Првим српским аутобусом“ из 1939. године., ручак и пратњу туристичких водича.

Цена излета је 50 динара и укључује све наведене активности.

Резервације у туристичкој организацији „Подгорина“, Карађорђева 59 или на телефон 014/452-311, а током Сајма шљива на инфо пулту на сајмишту.

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА